Cal Ramonet

Casa antigua de pueblo rural

CatalàCastellano

Aviso legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per Mercè Llordés Ganyet (en endavant el Webmaster), amb caràcter informatiu.
El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

 1. Titularitat de la pàgina web
  Els noms de domini www.calramonet.cat i www.calramonet.es estan gestionats per Mercè Llordés Ganyet, amb NIF 43737044Z i domicili a Avda. Agusti Ros 50, 25310 Agramunt (Lleida). Adreça de correu electrònic de contacte: info@calramonet.cat , telèfon de contacte: 64 64 222 60.

 2. Propietat intel·lectual de la web
  Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Webmaster, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del Webmaster. No obstant això, els usuaris poden portar a terme la reproducció dels continguts de la web amb la finalitat exclusiva d'emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los en paper, per a ús estrictament privat. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

 3. Contingut de la web i enllaços
  L'usuari accedeix de forma lliure i voluntària a aquesta web. L'accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre el Webmaster i l'usuari. El Webmaster no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ella o els utilitzi. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de les pàgines web d’aquest domini. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que el Webmaster tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. Les adreces webs (urls) són obtingudes de fonts públiques.

 4. Intercanvi o difusió d'informació
  El Webmaster declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l'ús que els menors puguin fer d'ella, en el cas que els continguts que es puguin accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

 5. Actualització i modificació de la pàgina web
  El Webmaster es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

 6. Indicacions sobre aspectes tècnics
  El Webmaster no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control. El Webmaster no garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita.

 7. Tractament de dades de l'usuari
  Mitjançant aquest web, el Webmaster no recull cap tipus de dades de caràcter personal.

 8. Legislació i jurisdicció aplicable
  Amb caràcter general, les relacions amb els clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el exposat i ho accepten voluntàriament.